OZON TEDAVİ

OZON TEDAVİ

 Ozon Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Ozon tedavisi, bir rahatsızlığı ya da oluşan yarayı tedavi amacıyla vücudunuza ozon gazı uygulanmasını ifade eder. Ozon gazı, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gaz olarak tanımlanır. Bağışıklık sistemini uyarmak suretiyle tıbbi hastalıklar veya rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılabilir.
Ozon tedavisi, bir rahatsızlığı ya da oluşan yarayı tedavi amacıyla vücudunuza ozon gazı uygulanmasını ifade eder. Ozon gazı, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gaz olarak tanımlanır. Bağışıklık sistemini uyarmak suretiyle tıbbi hastalıklar veya rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılabilir.

Bazı hastalıkların tedavi ve dezenfekte sürecinde de yaygın olarak bir asırdan beri kullanılmaktadır. Hastanede, ozon tedavi gazı tıbbi sınıf oksijen kaynaklarından yapılır. Etkileri kanıtlanmış, tutarlı, güvenli, minimal ve önlenebilir yan etkileri vardır.

Ozon güçlü bir oksitleyicidir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, paslı metal oksitlenmemiş metalden çok daha kırılgandır. Ancak oksidasyon hücresel veya mikrobiyal aktivite söz konusu olduğunda da önemli bir işlemdir. Ozonun bakteri, virüs, mantar ve maya gibi mikroorganizmaların hücresel bütünlüğünü zayıflattığı veya zarar verdiği gösterilmiştir.

Ozon vücuttaki mikrobiyotayı oksitlemese de, dezenfektan olarak ve suyu arıtmak için başarıyla kullanılmıştır. Daha düşük konsantrasyonlarda, terapötik etkileri nedeniyle ozon kullanılabilir. Ozonun antimikrobiyal özellikleri topikal tedavi veya diş endikasyonları için kullanılabilir.

Vücuda giren ozon oksijen seviyelerini optimize edebilir veya bağışıklık sistemini uyarabilir. Aslında, ozon tedavisi en iyi immünomodülasyon (bağışıklık sistemini harekete geçiren) veya oksijen gerektiren tedaviler için verimli bir şekilde kullanılır. Ozon tedavisi uygulaması araştırmacılar ve klinisyenler tarafından güvenli kabul edilmiş ve minimal, önlenebilir yan etkileri olan geçerli bir tedavi olduğu kanıtlanmıştır.

Ozon hemodinamik özelliklere sahiptir; yani vücuttaki kan akışını ve dolaşımını olumlu olarak etkiler. Ozon vücudun hücreleri tarafından oksijen alımını ve kullanımını uyarır. Ozon kan dolaşımını iyileştirir, ayrıca vücudunuzun oksijeni daha verimli kullanmasına izin verir. Buna ek olarak ozon vücudun antioksidan enzim sisteminin etkinliğini arttırır. Antioksidanlar, kanser, yaşlanma ve hastalık için ortak bir sorun olan hücresel hasarı önleme işlevini görür. Antioksidan enzimlerin de üretimini uyararak olumlu etkiler gösterir.
Ozon Tedavisi Nelere İyi Gelir?
Ozonun terapötik özellikleri geniş bir alanda olumlu etkiler gösterir, çeşitli hastalık, rahatsızlık ve yaralanmaların iyileşme sürecine yardımcı olabilir. Tıp camiasında alternatif tıp olarak kabul edilmektedir. Ozon tedavisi genellikle konvansiyonel tıpta diğer tedavilere ek olarak kullanılmaktadır.

Birçok hastalığın ana nedeni kronik veya anormal enflamasyondur. Bu nedenle ozonun anti-enflamatuar özellikleri
• Otoimmün bozukluklar,
• Alerjiler,
• Çoğu inflamatuar durum için etkilidir.
• Yaraları iyileştirebilen,
• Enfeksiyonla savaşabilen ozon,
• Dermatolojik ve dental endikasyonların yanı sıra vücudun sistemlerini etkileyen kronik enfeksiyon için kullanılır.
• Viral, bakteriyel ve fungal hastalıklar ozonun antimikrobiyal özellikleri ile tedavi edilebilir.
• Kanser, tümörler
• Çeşitli vasküler endikasyonlar,
• Dolaşımı iyileştirme,
• Oksijen ve antioksidanların etkilerini artırma yeteneği nedeniyle ozondan yararlanır.
• Metabolik hızı arttırarak daha fazla yağ yakılmasını sağlar.
• Tip 2 diyabet hastalarında pankreasta insülin üreten (β) hücrelerdeki hasarı onarır. Diyabet kontrolüne yardımcıdır.
• Vücudun serotonin üretimini arttırarak depresif belirtileri azaltır.
• Kozmetik amaçlı kullanılabilir. Serbest oksijen radikallerin neden olduğu hasarı onararak yaşlanmaya karşı etki gösterir. Ayrıca toksinlerin atılmasını hızlandırarak detoks etki yaratır.

Yıllar boyunca, yüzlerce hastalık veya rahatsızlık ozonla tedavi edilmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte ozon tedavi giderek yaygınlaşmaktadır.
Ozon Tedavisi Kimlere Yapılabilir?
• Kanser
• Kalp hastalıkları
• Tümörler
• Alerjiler ve sinüzit
• Otoimmün rahatsızlıklar
• Multipl Skleroz
• Romatizmal eklem iltihabı
• Diyabet
• Hipertansiyon
• Lyme hastalığı
• Raynaud hastalığı
• Kronik yorgunluk sendromu
• Alzheimer
• Parkinson hastalığı
• Bağırsak hastalığı
• Dejeneratif eklem hastalığı
• Omurga iltihabı
• Kronik enfeksiyonlar
• Hepatit
• Sistit
• Migren
• Kronik ağrı
• Damar ameliyatı
• Yara iyileşmesi
• Kulak enfeksiyonları
• Diş enfeksiyonları
• Ürolojik hastalıkları olan kişilere ozon tedavisi uygulanabilir.
Ozon Tedavisi Kimlere Uygulanmaz?

• Hamileler
• Yüksek tansiyon için ACE inhibitörü tedavisi alanlar
• İleri derecede kansızlık
• Pıhtılaşma bozukluğu gibi kan hastalıkları
• Hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı çalışması)
• Kronik ve/veya tekrarlayan pankreatit
• Sık tekrarlayan kas krampları
• Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim eksikliği olanlar (kalıtsal bir hastalık)
• Ozona alerjisi olan astım hastaları
• Yeni geçirilmiş kalp krizi (miyokard infarktüsü) ve/veya kontrol altına alınmamış kalp-damar hastalığı
• Yeni geçirilmiş kanaması olan kişilerde ozon tedavisi uygulanmaz.

Ozon Tedavisi Nasıl Uygulanır?

• Ozon vücuda çeşitli yöntemlerle sokulabilir. Gazlar veya sıvılarla karıştırılabilir ve kanla birleştirilebilir veya intravenöz (doğrudan damarlara) ya da deri altına enjekte edilebilir.
• Rektum, vajina içeren yollardan veya kas dokusuna ve eklemlerine uygulanabilir.
• Topikal yaklaşımlar uzuv torbalama (kontrollü bir gaz banyosu) ve ozonlanmış su veya yağları içerebilir.
• Otohemoterapi ve insüflasyon teknikleri de kullanılabilir. Doktorunuz sizin için en uygun doz ve uygulama yöntemini size bildirecektir.
Tüm uygulama yolları sistemik, lokal veya her ikisini birden tedavi eder. Sistemik tedaviler vücuda bir bütün olarak fayda sağlarken, lokal uygulamalar belirli bir bölgeyi tedavi eder.

Otohematerapi: Otohemoterapi, ozonu hastadan alınan kanla karıştıran sistemik bir tedavidir. Majör Otohemoterapi (MAHT), hastadan 40-200 ml kan alır, ozon ve tıbbi oksijeni kanla birleştirir ve hastayı karışımla yeniden buluşturur. Bu, birkaç gün arayla yapılabilir. Küçük Otohemoterapi (mAHT), bir şırınga (zaten eşit miktarda ozon tutan) kullanarak hastadan birkaç ml kan alır, şırınga içeriğini sallar ve karışımı hastaya geri enjekte eder.

İnsüflasyon: İnsüflasyon, ozon gazını bir vücut boşluğuna üflemek anlamına gelir. Ozon tedavisinde insüflasyon esas olarak rektal veya vajinal boşlukta yapılır. İnsüflasyon ayrıca kulak veya burun boşluğuna ozon uygulamak için de kullanılabilir. Ozon gazı, uygulanan tedaviye bağlı olarak hastaya değişen dozlarda verilir.

Ozon Eklem Tedavisi: Ağrıyan eklemler, sırt ağrıları, yırtılmış bağlar ve benzerleri rahatsızlıklar için potansiyel olarak harika bir tedavidir. Eklem enjeksiyonları, eklem boşluğuna enjeksiyon gerektiren popüler bir tedavidir. Ozon eklem tedavisi iki kısma ayrılabilir.

– İlk bölüm bir vitamin ve ilaç karışımıdır.
– İkincisi, karışıma ozon eklenir ve eklem içine enjeksiyon, iyileştirici tedavisiyle etki eder.

Bu kombinasyon yeni bağların ve kıkırdak dokusunun yenilenmesine fayda sağlar. Enflamasyon azalır ve eklemin zayıf bölgeleri tekrar güçlendirilir. Genellikle, yaralı veya dejenere olmuş bir eklem 8 ila 10 hafta boyunca 3-5 enjeksiyonluk bir seri ile tedavi edilecektir. Her seferinde genellikle% 15 -% 25 oranında iyileşme bekleyebilirsiniz.
Ozon Tedavisinin Güvenliği ve Yan Etkileri Nelerdir?
Ozon tedavisi uygun şekilde planlandığında, dozlandığında ve uygulandığında, aspirin dahil diğer ilaçlardan daha güvenli kabul edilir. Uygulamada, konsantrasyonları son derece düşük tutarak, sadece tedavi için gerekli olan tıbbi ozon miktarı kullanılır. Kısa yarılanma ömrü nedeniyle, tıbbi ozon tipik olarak 30 dakikadan az sürer. Ayrıca, ozon tedavisi sonrası uzun süreli etkiler bildirilmemiştir.

Tıbbi ozon, çoğu için istenmeyen yan etkilere neden olduğu bilinen antibiyotiklere alternatif olarak yaygın olarak kullanılır. Düzgün kullanıldığında ozon tedavisi, tutarlı ve güvenli olduğu kanıtlanmış etkileri olan sağlıklı bir tedavi olarak kabul edilir.

Uluslararası Yaşam Kalitesi Değerlendirmesine göre, ozon tedavisi yaptıranlar tedaviden sonra daha iyi yaşam kalitesine kavuşmaktadır. Ozon tedavisinin etkinliğini, tıbbi ozonun üretildiği ve uygulandığı kontrollü ortam belirlemektedir.

Ozonun tek dezavantajı, yüksek konsantrasyonlara maruz kalmanın potansiyel toksisitesinde yatmaktadır. Ozonun bakteri ve virüslerin hücre duvarlarının bileşenlerine zarar verir. Bunun nedeni, duvar zarının lipit tabakaları, özellikle bazı lipit tabakalarını oluşturan doymamış yağ asitleri ile oksitlenmesidir.

• Doymamış yağ asitleri, akciğerlerin ve akciğer hücrelerinin iki tabakasını kaplayan sıvıda da bulunur. Büyük konsantrasyonlarda ve / veya yanlış uygulanırsa, ozon vücutta bulunan bu doymamış yağ asitleri ile reaksiyona girebilir.
Bu, enflamasyonu aktive eden ve hücre hasarı veya hücre ölümüyle sonuçlanan reaksiyonlara yol açan enzimlerin salınmasını tetikleyebilir.

Ozon tedavisine başlamadan önce bir doktora muayene olmak önemlidir. Doz ve konsantrasyonun yanı sıra uygulama için uygun teknikler, güvenli ve etkili tedavinin anahtarıdır. Her tedavide olduğu gibi minimal yan etkiler tıbbi ozon tedavisinde de oluşabilir.

Ozon tedavisi gören hastaların en yaygın şikayetleri;
• Zayıflık,
• Hafif baş dönmesi
• Uyku hali dahil hiçbiri uzun sürmeyen küçük yan etkilerdir.

Oluşan bu yan etkilerin çoğunun yanlış uygulamadan kaynaklandığı kanıtlanmıştır. Nadiren, hastalar küçük bir döküntü olarak ortaya çıkan lokal bir ozon uygulamasına karşı alerjik bir cilt reaksiyonu yaşarlar. Yaklaşık 400.000 hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, yan etki sıklığı 1: 1000-1: 2000 olarak bulunmuştur ve bu da ozon tedavisini istatistik olarak mevcut en güvenli tedavilerden biri haline getirmiştir.

Ozon tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz konuları 444 4 147 telefon numarasından dahili 1208 i arayabilirsiniz.
“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

Bölüm Doktorları