Kroner Yoğun Bakım Ünitesi

Kroner Yoğun Bakım Ünitesi

Koroner Yoğun Bakım Birimi’nin işlevi nedir?
Koroner Yoğun Bakım Birimi (KYBB), genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi/ işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesi amacıyla düzenlenmiş bir bölümdür.

Koroner Yoğun Bakım Birimi’ne yatması gereken hastalar hangileridir?
Bu birime yatması gereken hastalar arasında öncelikli sırayı, kalp kasını besleyen damarlardan birinin bir pıhtı ile tıkanması sonucunda ortaya çıkan kalp krizi geçirmekte olan kişiler alır. KYBB’nin uygulamaya girdiği 1960’lı yıllardan önce bu hastalıktan erken dönemde yitirilenlerin oranı %30’lara ulaşmakta idi. Kalp krizi geçirmekte olan hastalar bu birimlerde izlenmeye başladıktan sonra bu oran %15’lere düşmüştür. Kalp ritminde birden bire ortaya çıkan bozukluklar; kan basıncında, kalp-damar sistemindeki bir bozukluğun neden olduğu birden düşmeler; birden bire ortaya çıkan kalp yetersizliği bulguları hastaların KYBB’ne yatırılmasını gerektiren diğer durumlardır. Buna karşılık hastada yaşamsal tehlike oluşturmayan ritim bozuklukları, tedavi altındaki eski kalp yetersizlikleri, kalp kaynaklı ya da kalp dışı bozukluklar nedeni ile yaşam beklentisi kısa olan hastaların bu birime yatırılmaları gerekmemektedir.