Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz (TBC)

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz (TBC)

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Polikliniğimizde tüm akciğer hastalıklarının tanı , tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir. Göğüs hastalıklarında da diğer bölümlerde olduğu gibi, teşhis için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar akciğer grafileri ve tomografileri, allerji testleri, solunum fonksiyon testleri, bronkoskopi, çeşitli kan ve idrar testleridir.

Göğüs Hastalıkları bünyesinde yapılan tetkikler: 

1- Solunum Fonksiyon Testleri: akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yoğun sigara içicisi bireylerde akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi, KOAH ve Bronş Astımı gibi kronik solunum yolu hastalıklarının tanısı ve takibinde yapılması gereken önemli bir testtir.

2- Allerji Testleri : Allerjik Rinit, Allerjik Astımı olan hastaların allerjik semptomlarının değerlendirilmesi ve sosyal çevrelerini bu sonuçlara göre düzenlenmesi, bakımından yararlı bir testtir. Allerji testi kliniğimizde 24  parametre için deri prick testi şeklinde yapılabilmektedir.

3- Bronkoskopik İnceleme : Bronkoskopi akciğer kanseri tanısında, yabancı cisim aspirasyonunda, uzun süren öksürüklerin araştırılmasında, kan tükürme ve diğer birçok akciğer hastalığının araştırılması ve tanısında önemli bir endoskopik incelemedir. Burundan veya ağızdan endoskopla girilerek hastanın uyutulmasına gerek kalmadan lokal anestezi’ altında yapılabilir.

4- Sigara Bırakma tedavisi : Dünya’da her yıl 4 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Günde bir paket sigara içilen evde çocuklar 5 sigara içmiş gibi zehirlenmektedirler. İçilen her sigara yaşamdan 5,5 dk. çalmaktadır. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsanız merkezimize hemen başvurabilirsiniz.

5- yoğun bakım tedavisi: merkezimizde bulunan ; yatak başı monitorler, invasif ve non invasif ventilasyon uygulamalarına imkan verecek yeterli mekanik ventilatör içeren ileri teknik donanımla oluşturulmuş erişkin yoğun bakım ünitemizde solunum yetmezliği, KOAH ve astım alevlenmeleri, çeşitli  pnömoniler vb gibi yoğun bakım gerektiren hastalık ve durumların  tedavisi başarı ile yapılmaktadir.

GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZDE

– Öksürük, Balgam, Göğüs Ağrısı, Kan Tükürme, Nefes Darlığı ve Hırıltılı Solunum şikayeti olan hastaların tanı ve tedavisi

-Üst Solunum Yolu ve Alt Solunum Yolu (Zatürre vb.) Enfeksiyonların Tanı ve Tedavisi

-Allerjik Astım Tanı ve Tedavisi

-plevral boşlukda sıvı toplanmış hastaların Tanı ve Tedavisi

-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Kronik Bronşit, Amfizem) Tanı ve Tedavisi

– Akciğer tüberkülozu Tanı ve Tedavisi

-Solunum Fonksiyon Testleri

-Allerji Testleri

-Sigara Bırakma Tedavisi

Bölüm Doktorları