İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç Hastalıkları (Dahiliye)

İç hastalıkları bölümü çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri ve bu sisteme ait organların bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir. Genel Dâhiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri ‘iç hastalıkları’nın ilgi alanına girmektedir. Hipertansiyon, şeker hastalığı (Diabet), mide-barsak sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, hormon hastalıkları ve romatizmal hastalıklar gibi oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar.

İç Hastalıkları bölümünde yapılan işlemler: 

1- Üst Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi)

Bu işlemde yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı değerlendirilmekte, özofajit, ülser, gastrit, polip, kanser gibi tanılar konulabilmektedir. Tanı yanında tedavi edici hizmetler aynı seansta gerçekleştirilmektedir.

2- Alt Gastrointestinal Endoskopi (Kolonoskopi ve Rektosigmoidoskopi)

Teşhis ve tedavi amaçlı kolonoskopiler merkezimizde yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu teknik sadece görünür ya da gizli sindirim sistemi kanamalarında değil, aynı zamanda kolon kanseri olma riski yüksek olan ya da daha önce polipektomi geçirmiş hastaların takibinde kullanılmaktadır.

3- Karaciğer Hastalıklarının Takip ve Tedavisi

Kronik hepatit B virüsü ülkemiz koşullarında karaciğer sirozunun en sık etkeni durumundadır. Bu virüsü taşıyan hastaların takip ve uygun kriterler oluştuğunda tedavisi Hepatoloji departmanınca gerçekleştirilmektedir. Hastalığın değerlendirilmesinde karaciğer HBVDNA düzeyi, Delta antikoru ve diğer testler laboratuar koşullarında güvenle çalışılmaktadır.

4-Endokrin (hormonal sistem) sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet(şeker hastalığı), obezite(şişmanlık), lipidler, osteoporoz(kemik erimesi), böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Diyabet ve Hipertansiyonun dünyanın en çok etkilendiği iki hastalık olduğu dikkate alındığında, bu bilim dalı alanında yeterli takip ve tedavi alt yapısının varlığı hastanemize üstünlük kazandırmaktadır.

5- Ağrı, pek çok hastalığın en can sıkan sonucu olduğunda bunların en sık kaynağı olarak romatizmal hastalıklar akla gelebilir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde fizik tedavi, ortopedi, nöroloji polikliniği gibi dallardan destek alınmaktadır.

 

5- Böbrek hastalıkları : böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, hipertansiyon, pre-eklampsi hastalarının müdahaleleri ve gerekli görüldüğü durumlarda hemodiyaliz ve CVVH (continuous venovenus hemofiltrasyon) takipleri uygulanmaktadır.

6- Kan hastalıkları: Hemoglobinopatilerde (Akdeniz anemisi vs) tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavisi, kansizlık tanı ve tedavileri

7- Erişkin yoğun bakım ünitesi bünyesinde yatan hastaların tedavisi, deneyimli yoğun bakım uzmanları tarafından özenle gerçekleştirilmektedir. Yoğun bakımda ileri anestezi bilim dalı desteği sunulmakta, mekanik ventilasyon ve diğer önemli parametrelere destek sağlanmaktadır.

Bölüm Doktorları