Biyokimya Laboratuarı

Biyokimya Laboratuarı

 Merkez Laboratuarı bünyesinde yer alan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında tüm dahili ve cerrahi birimlerde muayene olan; ayrıca tedavi ve takipleri sürdürülen hastalara 24 saat kesintisiz olarak acil ve rutin laboratuar hizmeti vermektedir. Polikliniklerde muayene olan hastalardan kan alma biriminde alınan kan örnekleri en kısa sürede tahlil için laboratuarımıza ulaşmaktadır. Servis hastalarından alınan kan örnekleri de yine pnömatik sistemle laboratuarımıza ulaşmakta ve derhal tam otomatik analizler için işleme alınmaktadır. Laboratuarımızda internal ve external kalite güvencesinde, ileri teknoloji kullanılarak, alanında yetişmiş, akademik, teknik ve idari personeli ile doğru, güvenilir ve kesintisiz laboratuar hizmeti sunulmaktadır. Tıbbi Biyokimya Laboratuarı bünyesinde Rutin Biyokimya, Acil Biyokimya, Hormon, İdrar, Tam Kan, Kan Gazı, Alerji, Hepatit, Sedimantasyon, Hemoglobin A1c testleri çalışılmaktadır. Ayrıca kromozom ve Genetik testleri de Ankara’ daki anlaşmalı olduğumuz laboratuarlarda çalışılmaktadır.

Rutin Biyokimya bölümünde; rutin biyokimya ve ilaç düzeyleri, 24 saatlik spot idrar testleri,

Hormon Bölümünde; Troid testleri, tümör belirteçleri, kadın doğum paneli, ikili ve üçlü tarama testleri

Hepatit Bölümünde; Sarılık testleri, HIV(AİDS) testleri

İdrar bölümünde; tam otomatik idrar analizi yanı sıra gaitada gizli kan testi yapılmaktadır.