ZİYARETÇİ HAKLARI

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

ZİYARETÇİ

· Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün 09.00-22:00 arası olup, bu saatler dışında ziyaretçi alınmaz.

· Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.

· 10 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.

· Ziyarete gelirken yiyecek ve canlı çiçek getirilmeyecektir.

· Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.

· Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.

· Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır.

REFAKAT KURALLARI

· Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. Ancak hastanın refakat ihtiyacı hekimi tarafından gerekli görülürse hastane başhekimliğinin onayı ile kabul edilir.

· Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

· Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

· Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 23.00 den sonra kapatılması gerekir.

· Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır. Hastane giriş-çıkışlarında bu kimlik kartlarını güvenlik görevlilerine ibraz edecektir.

· Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.

· Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

· Refakatçiler hastane dâhilin de tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.Kullanılması dahilinde gerekli cezai yaptırım uygulanır.

· Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

· Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.

· Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

· Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşireye haber verecektir.