Op. Dr. İsmail KONUŞ

Hakkımda:


1990 Kızıltepe Bahçelievler İlk Okulu’ndan,
1993 Kızıltepe Fırat İlk Öğretim Okulu’ndan,
1996 Mardin Lisesi’nden mezun oldu.
Ayni Yıl Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı.
2002’de Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
2003 Yılı Aralık Ayında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniğinde Uzmanlık Eğitimine başladı
Ocak 2009’da Göz Hastalıkları Uzmanı olarak bitirdi.
Şubat 2009 gönüllü olarak SUDAN’ın başkenti Hartum’da Afrika katarakt projesinde çalıştı.
23 Mart 2009 yılında gönüllü olarak Cizre Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. 3,5 yıllık bu süre zarfında Şırnak Devlet hastanesinde geçici görevlendirme ile 1 ay çalıştı. Şırnak bölgesinde üçbuçuk yıl boyunca; 45720 adet poliklinik hastası muayene etti ve 2930 göz ameliyatı yaptı.
Bu Ameliyatlardan; 1855 Katarakt(1732’si FAKO, 29’u Konjenital Katarakt,Konjinetal Katarktlardan 2’si 15 aylık, 4’Ü 1.5 yaş, ’sı 2.5 yaş, 6’sı 4 YAŞ, diğerleri Travmatik Katarakt, EKKE ve İKKE) 185 Şaşılık (12’si IO TENOTOMİ), 27 TRABEKÜLEKTOMİ (11'i FAKO+TRABEKÜLEKTOMİ), 3 IOL EXCHANCE (LENS DEĞİŞİMİ), 2 IOL REPOZİSYONU, 3 lens extraksiyonu, 79 DSR(5'İ MULTİDİOT LAZERLE YAPILDI), 12 RİTLENG TÜP İMPLANTASYONU, 68 PERFORAN GÖZ YARALANMASI, 8 KANALİKÜL KESİSİ ONARIMI, 34 ÖN KAMARA LAVAJI, 123 ÖN VİTREKTÖMİ, 258 PİTERJİYUM Ameliyatı (27’si Limbal Kök Hücre Transplantasyonu), 18 SEKONDER İOL, 15 DERMOİT KİST EKSİZYONU, 116 KAPAK KESİSİ ONARIMI + KİTLE EKSİZYONU + ŞALAZYON CERRAHİSİ, 86 PROBİNG, 3 ENTROPİYUM CERRAHİSİ, 6 EVİSSERASYON+ENÜKLEASYON, 1 PİTOZİS, 8 PUPİLLOPLASTİ, 10 PPV, 1 Silikon alımı, 6 İRİS FİKSASYON LENS. YAPILAN FAKOLARDAN 50’si TEK GÖZLÜ, 25’İ YÜKSEK MİYOPLU(10-12 DERECE ÜSTÜ MİYOP), 28’İ YAŞLARI 1,5-10 ARASI DEĞİŞEN KONJENİTAL KATARAKTI.

OKUDUĞU OKULLAR :
Bahçelievler İlkokulu
Fırat İlköğretim Okulu
Mardin Lisesi
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanlığı

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:
*Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi
*İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL DERNEKLER :
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği

YABANCI DİL :
İngilizce

Göz Hastalıkları Uzmanı